Η Λόγχη

Πρεσβυτέρου Γεώργιου Κουγιουμτζόγλου

Μαχαίρι σε σχήμα λόγχης, μ' αυτό κόπτεται ο άρτος και εξάγεται ο Αμνός και οι μερίδες στην Προσκομιδή. Συμβολίζει τη λόγχη του στρατιώτη με την οποία λόγχισε την πλευρά του Χριστού επάνω στο Σταυρό.

Πηγή: Λατρευτικό Εγχειρίδιο, Θεσσαλονίκη, Ε΄ Έκδοση