Η Λαβίδα

Πρεσβυτέρου Γεώργιου Κουγιουμτζόγλου

Ο αρχαίος τρόπος; μεταλήψεως των πιστών ήταν αυτός που τηρείται σήμερα από τους Λειτουργούς· πρώτα το Σώμα του Χριστού από το Δίσκο και μετά το Αίμα από το Ποτήριο. Η λέξη λαβίδα δήλωνε τότε μεταφορικά τη λέξη «λαβίδα» των λειτουργών δακτύλων και χεριών, με τα οποία το Άγιο Σώμα εισάγονταν στα στόματα των πιστών. Το κοχλιάριο (κουταλάκι) χρησιμοποιήθηκε αργότερα τοπικά και γενικεύτηκε το 10 αιώνα, αλλάζοντας τον τρόπο Μεταλήψεως. Η ονομασία όμως της λαβίδας έμεινε στο κουταλάκι. Συμβολίζει τη λαβίδα των Σεραφίμ που είδε σε όραμα ο Ησαΐας.

Πηγή: Λατρευτικό Εγχειρίδιο, Θεσσαλονίκη, Ε΄ Έκδοση.