Ο Αστερίσκος 

Ιωάννου Φουντούλη

Σταυροειδές κυρτό έλασμα, που τίθεται στο δίσκο κατά την προσκομιδή για να συγκρατεί το κάλυμμα. Εικονίζει το στερέωμα του ουρανού (ο δίσκος τη γη), ή κατά τον μεταγενέστερο συμβολισμό τον αστέρα των μάγων.

Πηγή: Λειτουργική Α', Θεσσαλονίκη, Β' Έκδοση 1995.