Τα Δικεροτρίκηρα 

Πρεσβυτέρου Γεωργίου Κουγιουμτζόγλου

Πρόκειται για τις βάσεις με τα δύο και τρία κεριά που κρατά ο Αρχιερέας και με τα οποία ευλογεί το λαό. Τα δίκηρα συμβολίζουν τις δύο φύσεις του Κυρίου. Τα τρίκηρα συμβολίζουν την Αγία Τριάδα. Μ' αυτά σφραγίζει το Ευαγγέλιο κατά την ψαλμωδία του Τρισαγίου ύμνου και μετά ευλογεί το λαό.

Πηγή: Λατρευτικό Εγχειρίδιο, Θεσσαλονίκη, Έ Έκδοση.