Ο Δίσκος ή Δισκάριο

Ιωάννου Φουντούλη 

Κυκλοτερής αβαθής μικρός δίσκος για τον άρτο της Θείας Ευχαριστίας. Χωρίς βάση ή με χαμηλή βάση, χωρίς ποικίλματα που δυσκολεύουν την περισυλλογή των μαργαριτών. Σ΄ αυτόν, κατά την προσκομιδή, τίθεται ο αμνός, ο οποίος και αγιάζεται κατά τον καθαγιασμό. Εικονίζει συμβολικά τη νεκρική κλίνη του Κυρίου, τον ουρανό, τον κόσμο ή, κατά τη μεταγενέστερη ερμηνεία, τη φάτνη της βηθλεέμ. Σ' αυτόν τίθενται και οι μερίδες των λειψάνων των αγίων κατά τα εγκαίνια του ναού.

Πηγή: Λειτουργική Α', Θεσσαλονίκη, Β' Έκδοση 1995.