Ο ΛΑΜΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΔΥΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

Εορτάζουμε σήμερα το Γενέσιον του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, Ο Τίμιος Πρόδρομος, η μεγάλη αυτή μορφή της Εκκλησίας μας, στέκεται στο μεθόριο δύο εποχών, τής Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, Η Εκκλησία δεν συνηθίζει να εορτάζει τη γέννηση Αγίων παρά μόνο το Γενέσιον της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου και σήμερα, 24 Ιουνίου, το Γενέσιον του Προδρόμου. Γιατί αυτή η εξαίρεση; Διότι τα αγιότατα αυτά πρόσωπα είχαν μοναδική αποστολή στο θείο σχέδιο για τη σωτηρία του κόσμου. Στο ευαγγελικό Ανάγνωσμα ακούσαμε τα γεγονότα τα σχετικά με τη γέννηση του άγιου Ιωάννου, το αποστολικό όμως, που μιλάει για νύχτα και ήμερα, που είναι και αυτό προς τιμήν του Αγίου, τί σχέση έχει με την εορτή;

Ας δούμε λοιπόν ποιά είναι αντίστοιχα η νύχτα και η ήμερα για τις όποιες ομιλεί το αποστολικό Ανάγνωσμα, ποιά η αναφορά τους στον Πρόδρομο και ποιο το δικό μας καθήκον.

1. Η νύχτα, της προ Χρίστου εποχής, η ημέρα, της εποχής της Χάριτος

Η σημασία του χωρίου στα συμφραζόμενα του είναι η εξής: Η νύχτα της παρούσας ζωής προχώρησε, η ήμερα της μέλλουσας ζωής έχει πλησιάσει αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Χριστιανούς της Ρώμης. Λοιπόν πρέπει να ετοιμασθούμε πιο εντατικά για να αξιωθούμε της Βασιλείας των Ουρανών.

Στη σημερινή εορτή όμως το χωρίο λαμβάνει άλλη έννοια. Γράφει ο ιερός υμνογράφος στον Κανόνα της ημέρας: «Νὺξ τῆς ἀθεότητος ἐν τῇ γεννήσει σου, Πρόδρομε, ἐκ γῆς ἀπελαύνεται». Η νύχτα κατά την όποια δεν λατρευόταν ο αληθινός Θεός - η νύχτα αυτή με τη γέννησή σου, Πρόδρομε, φεύγει, και - συνεχίζει ο υμνογράφος - απλώνονται οι ακτίνες της Χάριτος στα πέρατα του κόσμου .

Επομένως η νύχτα είναι η προ Χριστού εποχή, κατά την όποια η ανθρωπότητα, με εξαίρεση τον Ισραήλ, δεν λάτρευε τον αληθινό Θεό άλλα τα είδωλα. Είναι ακόμη η εποχή της Π. Διαθήκης, κατά την όποια επικρατούσαν οι σκιές των τύπων του Μωσαϊκού Νόμου η εποχή κατά την όποια βασίλευε ο θάνατος και οι άνθρωποι ήταν βυθισμένοι σε κάθε είδους αμαρτία. Αλλά τώρα έρχεται η ήμερα, ο καιρός της ένσαρκης παρουσίας του Θεού στη γη. Έρχεται ο Μεσαίας, που θα εγκαινιάσει νέα εποχή, κατά την όποια θα έλθουν οι άνθρωποι σε θεογνωσία, θα δοθεί άφεση αμαρτιών, θα ανοίξει ο Παράδεισος, θα εκχυθεί η Χάρις του Αγίου Πνεύματος.

2. Ο Πρόδρομος προμηνύει τη νέα εποχή

Ο Τίμιος Πρόδρομος προαναγγέλλει την έλευση του Κυρίου, όπως το αστέρι Αυγερινός τα χαράματα αναγγέλλει την ανατολή του ήλιου. Γράφει πολύ ωραία πάλι ο ιερός υμνογράφος: Ο άγιος Ιωάννης με τη γέννησή του «ἑωσφόρου φαιδρότερος τῆς δόξης τὸν Ἥλιον μηνύει σήμερον»· δηλαδή πιο λαμπρός από τον «Εωσφόρο», τον Αυγερινό, προαναγγέλλει με τη γέννησή του σήμερα τον Ήλιο της δόξης, τον Κύριο Ιησού Χριστό .

Γεννήθηκε ο μέγιστος Προφήτης δίνοντας τέλος στη στειρότητα και ατεκνία της γερόντισσας μητέρας του και στην αφωνία του πατέρα του. Γεννήθηκε εκείνος που θα προετοιμάσει τις ψυχές των ζώντων και των νεκρών για να αποδεχτούν τον Μεσσία.

3. Ετοιμασία για την υποδοχή του Κυρίου

Εφόσον σήμερα ανατέλλει ο Αυγερινός της νέας εποχής - αυτό γιορτάζουμε - ποιο το δικό μας καθήκον; Να ακούσουμε και να υπακούσουμε στο κήρυγμα του Προδρόμου. Να μετανοήσουμε. Να δείξουμε έμπρακτη μετάνοια. Να παρουσιάσουμε «καρπούς άξιους της μετάνοιας» (Λουκ. γ' 8). Να βγάλουμε σαν άλλα νυχτερινά ενδύματα «τά έργα του σκότους», τά έργα της αμαρτίας, και να ενδυθούμε «τα όπλα του φωτός», τα έργα της αρετής, κατά τον άγιο Απόστολο. Να ετοιμαστούμε για να υποδεχτούμε τον Κύριο, για να ενδυθούμε τον Κύριο.

«Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται ἕως Ἰωάννου· ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται». Ο Νόμος και οι Προφήτες προφήτευσαν μέχρι τον Ιωάννη. Από τότε αναγγέλλεται φανερά το χαρμόσυνο μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών, και κάθε συνετός άνθρωπος ασκεί βία στον εαυτό του και σπεύδει να εισέλθει σ' αυτήν (Λουκ. ις' [16]).

Σήμερα έλαμψε το πιο φωτεινό αστέρι στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας, το αστέρι που αναγγέλλει την έλευση του Ηλίου τής Δικαιοσύνης. Ας χαρούμε το φως του, ας δεχθούμε το μήνυμά του στη ζωή μας. Σήμερα ακούσαμε στο αποστολικό Ανάγνωσμα ένα εγερτήριο σάλπισμα. Ποιος θα το ακούσει με τα πνευματικά το αισθητήρια; Ποιος θα το αισθανθεί ώς δική του προσωπική πρόσκληση, ώστε να υψωθεί, να σηκωθεί πάνω από τα γήινα και να συναντήσει έτοιμος, φωτεινός τον Κύριο που έρχεται για να παραλάβει τους δικούς Του στη Βασιλεία Του;  

Πηγή: Περιοδικό Ο Σωτήρ, Τεύχος: Ιούνιος 2018.