Προσθέστε υπότιτλο εδώ

ΚΛΟΠΗ

Ου κλέψεις. Τί ακριβώς είναι η κλοπή και πως θα εξετάσουμε  τον εααυτό μας αν έχει πέσει σε αυτό το παράπτωμα;

Ου κλέψεις. Είναι μία από τις δέκα εντολές, η μελέτη της οποίας είναι διαφωτιστική, για να γνωρίζουμε το πως πρέπει να ζήσουμε.Δεν θα κλέψεις. Τί σημαίνει αυτό δηλαδήΣημαίνει, ότι διατηρώ τον σεβασμό μου, στην δυνατότητα του άλλου, να έχει ιδιοκτησία. Τόσο η Π.Δ. όσο και η Κ.Δ. αποδέχονται την ιδιοκτησία, με τον όρο βέβαια της χρήσεως και όχι του πλουτισμού ή με την προσκόλληση στα υλικά αγαθά. Για αυτό και η φιλαργυρία για τους Πατέρες είναι θανάσιμο αμάρτημα. Φιλαργυρία είναι η μήτηρ πάσης κακίας και βεβαίως ειδωλολατρία, όπως μας λέει ο απ. Παυλος (Νεκρώσατε ουν τα μέλη υμών τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν, και την πλεονεξίαν, ήτις εστίν ειδωλολατρία - Κολ. 3,5)Η ιδιοκτησία είναι αντιπροσωπευτική του μόχθου και συνεπώς η κλοπή, είναι πράξη βίας εναντίον του μόχθου του άλλου.

Ποιες είναι οι μορφές της κλοπής;  

- η συνηθισμένη απλή κλοπή (το πορτοφόλι, η διάρρηξη κλπ)

- ο δανεισμός χωρίς επιστροφή
- η κατακράτηση δεδουλευμένων (ημερομισθίων κλπ)
- ο μισθός που δίδεται αλλά είναι κάτω του βιοτικού επιπέδου, δηλαδή στα όρια της λιμοκτονίας (στην εμπορική ορολογία λέγεται starvation limit)
- των ιερών αντικειμένων (ιεροσυλία, δηλαδή η κλοπή του ίδιου του Θεού)
- καταπάτηση εκκλησιαστικής περιουσίας
- καταπάτηση του γειτονικού χωραφιού και γενικά ξένης ιδιοκτησίας
- η οποιαδήποτε νοθεία στις εμπορικές πράξεις
- κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας (συγγράμματος, ιδέας κλπ)                                                       Ποια είναι τα αίτια της κλοπής
- η αεργία (όταν δεν θέλω να δουλέψω, ενώ υπάρχει εργασία)
- η οκνηρία (τεμπελιά)
- η ασωτία
- η χαρτοπαιξία
Ποια είναι τα αποτελέσματα της κλοπής;
- ανεντιμότητα
- κοινωνική πληγή
- σημάδι των εσχάτων (και ου μετενόησαν...εκ των κλεμμάτων αυτών, Αποκ. 9,21)
- αιωνία κόλαση (...ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι.. Α'Κορ. 6,10)Γράφει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Ου κλέψεις, για να μη σε τιμωρήσει πολλαπλά Αυτός που κατεφρόνησες και γνωρίζει όλα τα κρυφά των ανθρώπων, μάλλον, κατά κρυφό τρόπο από τα έσοδα σου τα έντιμα, να δίδεις σε αυτούς που έχουν ανάγκη, για να απολάβεις από τον Θεόν που όλα τα βλέπει και εκατονταπλάσια και την μελλοντική αιώνιον ζωήν» 

Πηγή: Από ομιλία του μακαριστού Αρχιμ.Αθ. Μυτιληναίου,
                           από την εκπομπή "Απανθίσματα" της Πειραϊκής Εκκλησίας.

 http: //www.orthodoxos.com.gr